Алгоритм дій у разі виявлення фактів насильства

 

У виявленні фактів домашнього насильства має значення спостережливість педагогічних, медичних працівників та господарсько-обслуговуючий персонал закладу освіти, їх уважне ставлення до здобувачів освіти та здатність вчасно помітити симптоми неблагополуччя в поведінці та настрої дитини. 

Педагогічні, медичні працівники та господарсько-обслуговуючий персонал закладу освіти:

-у разі виникнення підозри щодо домашнього насильства, ознак чи факторів, що можуть вказувати на домашнє насильство, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини повідомляють уповноважену особу закладу освіти;

-у разі відсутності  уповноваженої особи повідомляють безпосередньо директора чи заступників директора про дитину з метою планування подальших дій.

Уповноважена особа закладу освіти:

-у разі виникнення підозри щодо домашнього насильства, жорстокого поводження з дитиною або якщо є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, з боку інших) зустрічається з дитиною, стосовно якої є інформація про жорстоке поводження щодо неї;

-намагається розговорити, встановити контакт, довірливі стосунки та надає емоційну підтримку;

-дотримується принципу конфіденційності щодо постраждалої особи;

-у процесі розмови, якщо дитина підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства до неї, необхідно з’ясувати терміни події та отримати їх опис;

-повідомляє директора закладу освіти;

-повідомляє практичного психолога, у разі необхідності повідомляє чи

направляє до інших спеціалістів;

-здійснює соціально-педагогічний супровід з жертвою та її кривдником.

Практичний психолог закладу освіти:

-складає план колекційної роботи (за потреби) з жертвою та її кривдником;

-здійснює психологічний супровід з жертвою та її кривдником, постраждалих, у разі необхідності повідомляє чи направляє до інших спеціалістів;

-проводить інформаційно-просвітницькі заходи з питань запобігання та протидії насильству.

Директор, заступники директора закладу освіти:

-у разі виявлення фактів насильства протягом доби за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти інформують уповноважений підрозділ органу Національної поліції та службу у справах дітей (у разі коли постраждалою особою та/або кривдником є дитина), забезпечує надання медичної допомоги (у разі потреби) та фіксує необхідну інформацію в журналі реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі (закладу освіти);

-забезпечують проведення з учасниками освітнього процесу з інформаційно-просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей;

-організовують роботу практичного психолога та/або соціального педагога з постраждалими дітьми.