Нормативно-правова база з виховної роботи

Виховна робота у 2021-2022 н.р.

Виховна робота школи у 2021-2022 навчальному році буде базуватися на принципах людської моралі, демократизації та гуманізації.

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. Пріоритетним у виховній роботі ліцею є:

– національно-патріотичне виховання (формування української громадянської ідентичності, військово-патріотичне виховання);
– реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
– залучення молоді до національної та світової культури;
– збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;
– виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;
– забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвих компетентностей.
Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Список класних керівників (2021-2022 навчальний рік)

Потапенко Валентина Петрівна 5-А клас
Усик Роза Вікторівна 5-Б клас
Серховець Олена Володимирівна 6-А клас
Сернюк Людмила Василівна 6-Б клас
Куськовець Надія Олексіївна 6-В клас
Коцюбайло Ольга Олександрівна 7-А клас
Жданюк Наталія Миколаївна 7-Б клас
Кобець Олена Костянтинівна 8-А клас
Пінчук Галина Вікторівна 8-Б клас
Руднік Алла Володимирівна 9-А клас
Мельничук Світлана Юріївна 9-Б  клас
Килюшик Марія Михайлівна 9-В клас
Тубольцева Вікторія Володимирівна  10-А клас
Булан Валентина Борисівна 10-Б клас
Дмитрук Наталія Михайлівна 10-В клас
Нагорна Наталія Іванівна 11-А клас
Нікітчук Людмила Іванівна 11-Б клас


Список класоводів (2021-2022 навчальний рік)

 

Мамаєва Людмила Миколаївна 1-А клас
Кунерт Надія Григорівна 1-Б клас
Вакуліч Наталія Володимирівна 2-А клас
Манелюк Наталія Володимирівна 2-Б клас
Семенюк Людмила Олексіївна 3-А клас
Шемедюк Галина Степанівна 3-Б клас
Ковальчук Валентина Назарівна 4-А клас
Книшук Світлана Соловеївна 4-Б клас


 

Для керування виховним процесом в ліцеї створено методичне об’єдання класних керівників.
Методичне об’єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.
1. Основні завдання методичного об’єднання класних керівників:
 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.
2. Функції методичного об’єднання класних керівників:
 • організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;
 •  координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
 • планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
 • організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
 • обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;
 • оцінює роботу членів об’єднання, клопочеться перед аміні стацією школи про заохочення класних керівників.
3. Документація методичного об’єднання класних керівників:
 • список членів методичного об’єднання;
 • річний план роботи методичного об’єднання;
 • протоколи засідань методичного об’єднання;
 • аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів).