Основні завдання

Виховна робота 2021-2022 н.р.

Виховна робота школи у 2021-2022 навчальному році буде базуватися на принципах людської моралі, демократизації та гуманізації. Вона керуватиметься:

 • Указом Президента України “Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі”;
 • Указом Президента України “Про Національну стратегію з оздоровчої руховоїактивності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація”;
 • Законом України “Про загальну середню освіту”;
 • Законом України “Про освіту”;
 • Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”;
 • Законом України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”;
 • Законом України “Про протидію торгівлі людьми”;
 • Розпорядженням Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року”;
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 №579 “Молодь України” на 2021-2025 роки;
 • Програмою національного виховання в закладах освіти Рівненщини на 2020-2025 роки;
 • Стратегією національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки;
 • Конвенцією прав дитини;
 • Національною доктриною розвитку освіти;
 • Програмою “Творча обдарованість”;
 • Листом МОН від 16.07.2021 №1/9-362 “Деякі питання організації виховного процесу у 2021-2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”;
 • Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. Пріоритетним у виховній роботі ліцею є:  – національно-патріотичне виховання (формування української громадянської ідентичності, військово-патріотичне виховання);- реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;- залучення молоді до національної та світової культури;- збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;- виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;- забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвих компетентностей.  Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Список класних керівників (2021-2022 навчальний рік)

Потапенко Валентина Петрівна5-А клас
Усик Роза Вікторівна5-Б клас
Серховець Олена Володимирівна6-А клас
Сернюк Людмила Василівна6-Б клас
Куськовець Надія Олексіївна6-В клас
Коцюбайло Ольга Олександрівна7-А клас
Жданюк Наталія Миколаївна7-Б клас
Кобець Олена Костянтинівна8-А клас
Пінчук Галина Вікторівна8-Б клас
Руднік Алла Володимирівна9-А клас
Мельничук Світлана Юріївна9-Б  клас
Килюшик Марія Михайлівна9-В клас
Тубольцева Вікторія Володимирівна10-А клас
Булан Валентина Борисівна10-Б клас
Дмитрук Наталія Михайлівна10-В клас
Нагорна Наталія Іванівна11-А клас
Нікітчук Людмила Іванівна11-Б клас
  

Список класоводів (2021-2022 навчальний рік)

Мамаєва Людмила Миколаївна1-А клас
Кунерт Надія Григорівна1-Б клас
Вакуліч Наталія Володимирівна2-А клас
Манелюк Наталія Володимирівна2-Б клас
Семенюк Людмила Олексіївна3-А клас
Шемедюк Галина Степанівна3-Б клас
Ковальчук Валентина Назарівна4-А клас
Книшук Світлана Соловеївна4-Б клас

Для керування виховним процесом в ліцеї створено методичне об’єдання класних керівників.  Методичне об’єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.  1. Основні завдання методичного об’єднання класних керівників:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

2. Функції методичного об’єднання класних керівників:

 • організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів; 
 •  координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
 • планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
 • організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
 • обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;
 • оцінює роботу членів об’єднання, клопочеться перед аміні стацією школи про заохочення класних керівників.

3. Документація методичного об’єднання класних керівників:

 • список членів методичного об’єднання;
 • річний план роботи методичного об’єднання;
 • протоколи засідань методичного об’єднання;
 • аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів).