Психологічний кабінет

Психологічна служба Вараського ліцею № 2

До складу психологічної служби школи входять практичний психолог Супрунюк Оксана Петрівна та соціальний педагог Кравчик Лариса Андріївна

Супрунюк Оксана Петрівна                                       

Рік народження:  1975.

Освіта: вища, – РЕГІ ім. С. Дем’янчука 1998.

Спеціальність: початкове навчання і практична психологія

Кваліфікація: вчитель початкових класів та практичний психолог

Стаж роботи: загальний педагогічний стаж становить 27 рік, на посаді практичного психолога – 23 років.

Методична проблемна тема : Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в освітньому процесі.

Запит адміністрації: Сприяти успішній роботі команди супроводу з дітьми з особливими освітніми потребами.

Проблема , над якою працює психологічна служба ліцею:

Формування і розвиток індивідуальних особливостей особистості, дотримуючись аспекту педагогіки партнерства при врахуванні емоційної комфортності та психічного здоров’я учня, педагога та батьків.

Завдання психологічної служби:

 1. Формування конструктивних способів вирішення складних життєвих ситуацій та адаптивних копінг-стратегій.
 2. Сприяння стабілізації емоційної сфери особистості, формування позитивної життєвої перспективи.
 3. Дотримання аспекту педагогіки партнерства між всіма учасниками освітнього процесу відповідно до реалізації Концепції Нової української школи.
 4. Сприяння активізації процесів самопізнання, самосприйняття, саморегуляції і самоконтролю в усіх учасників освітнього процесу.
 5. Побудова позитивного образу майбутнього, формування психосоціальної стійкості до стресу учасників освітнього процесу.
 6. Надання своєчасної психологічної допомоги та підтримки потерпілим від булінгу (цькувань), дітям та сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах.
 7. Активізація просвітницько-профілактичної роботи з учнівськими, педагогічними та батьківськими колективами щодо різних форм узалежнень, соціально-небезпечних ігор, інших негативних явищ в учнівському середовищі ( насилля, суїцид, булінг, кібербулінг, мобінгу).
 8. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах.

9.Запобігання емоційному вигоранню у педагогів і батьків.

 1. Профілактика дискримінації і стигматизації людей, які хворіють або перехворіли.
 2. Участь в розробці та реалізації заходів державних програм: «Заходи Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в Новій українській школі», затвердженої Указом Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020;

 

 

Завдяки роботі психологічної служби в школі створено:

– сприятливий психологічний клімат, де комфортно себе відчувають всі учасники освітнього процесу;

– створені умови для всебічного особистісного розвитку дітей, їхнього повноцінного психічного здоров’я.

Психолог сприяє:

– пошуку, відбору і розвитку обдарованих дітей;

– свідомому вибору молоддю професії, з урахуванням ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей учнів;

– успішному навчанню учнів різних вікових категорій, з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини і – можливих труднощів в адаптації під час переходу з однієї вікової категорії в іншу;

 • комфортному включенню дітей з ООП в освітнє середовище.

 

Психолог захищає дітей від будь-яких форм фізичного, психічного та морального насильства, пропагує здоровий спосіб життя.

Робота психолога спрямована на формування психологічної культури учнів, педагогів, батьків.

Основними  видами діяльності практичного психолога є: психодіагностична і консультативна робота, корекційно-відновлювальна і розвивальна діяльність, просвіта, навчальна діяльність, організаційно-методична робота, зв’язки з громадськістю.

КЛЯТВА ПСИХОЛОГА:

Ступаючи на шлях практичної психології, я присягаюся, що всі мої знання і здібності вкладу в свою непросту роботу. У моїх руках душа значить, і доля того, хто звернувся до мене за допомогою. Все, що я умію і знаю, все, чим природа і люди обдарували мене як особистість, — для тих, хто йде до мене. Я не допущу, щоб те, що я дізналася про людину, обернулося проти неї. Оволодіваючи професією психолога, гаряче бажаю тільки одного — бути для людей тим, кому можна довіритися. І я не зганьблю свою професію некомпетентністю, некваліфікованістю, непорядністю, байдужістю.. І хай успіх супроводить мені в моєму щирому прагненні спонукати і розвинути добро в дитині, допомогти їй в скрутні хвилини її поступового дорослішання, прийняти, цінувати і берегти загадку її неповторної індивідуальності..

 

 

Кравчик Лариса Андріївна

Рік народження:  1975.

Освіта: вища, – РДГУ .

Спеціальність: початкове навчання,

Кваліфікація: вчитель початкових класів, соціальний педагог

Стаж роботи: загальний педагогічний стаж становить 24 рік, на посаді соціального педагога – 11

Соціальний педагог є захистником інтересів дітей у всіх сферах  життєдіяльності, гармонізує стосунки в соціумі, здійснює посередництво між освітньою установою, сім’єю, центрами соціальних служб, ювенальною превенцією, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її благополучного розвитку.

Основними  видами діяльності соціального педагога є: профілактична і консультативна робота, просвіта,  організаційно-методична робота, зв’язки з громадськістю.

 

Положення про психологічну службу

Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.

Організація діяльності працівників психологічної служби закладів освіти в умовах карантину Організ