Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, півищення кваліфікації здобувачів освіти