Інклюзивна освіта

Організація інклюзивного навчання у Вараському ліцеї №2 з 01.09.2022 

Організація інклюзивного навчання у Вараському ліцеї №2 з 01.03.2023

Особливості інклюзивної освіти в 2022 – 2023 навчальному році

Документи для зарахування учнів з ООП до закладу освіти

Зарахування дитини із ООП до закладу загальної середньої освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника на підставі таких документів, поданих законними представниками учня:

  • заяви про зарахування до закладу освіти, поданої особисто (необхідно надати документ, що посвідчує особу);
  • копії свідоцтва про народження дитини (під час подання надається оригінал);
  • оригіналу або копії медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о;
  • оригіналу або копії висновку про психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (за бажанням батьків дитини);
  • оригіналу або копії відповідного документа про освіту (за наявності).

Під час воєнного стану для організації інклюзивного навчання учнів із ООП (зокрема з числа тих, що вимушені були змінити своє місце проживання) до закладу освіти подаються копії документа, що посвідчує особу (в разі наявності) та висновку. У випадку звернення законних представників учнів з ООП, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, заклад освіти  має зарахувати дитину на підставі обов’язкових документів для зарахування, у тому числі надісланих електронною поштою чи у мессенджерах. 

Організація інклюзивного навчання

Інклюзивне навчання в закладі освіти організовується відповідно до особливих освітніх потреб учнів з урахуванням визначеного рівня підтримки:

Перший рівень підтримки надається школярам, які мають поодинокі, незначні труднощі І ступеня прояву (інклюзивний клас не створюється). Рішення закладу освіти приймається на підставі таких документів:

  • письмова заява батьків (у довільній формі);
  • протокол оцінки потреби учня в наданні підтримки у закладі освіти (додаток 2 до Порядку) або висновку ІРЦ. 

Підтримка другого-п’ятого рівнів надається учням, які мають бар’єри в різних сферах розвитку, що перешкоджають успішному функціонуванню. Керівник закладу освіти формує інклюзивний клас на підставі заяви одного з батьків учня та висновку ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку школяра. У період воєнного стану заклад освіти не може відмовити в організації інклюзивного навчання, а гранична кількість таких в інклюзивних класах, визначена Порядком, не застосовується. 

Нормативно – правові акти для організації інклюзивного навчання

у 2022-2023 році

Спрощення умов організації інклюзивного навчання

 


Про організацію інклюзивного навчання на 2021-2022 навчальний рік