Інформаційна прозорість

Статут ліцею

Виписка з ЄДРПОУ

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Ліцензійний обсяг

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Наявність вакантних посад

Мова (мови) освітнього процесу

Територія обслуговування

Освітня програма 1-11-х класів

Правила прийому до закладу

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Матеріально-технічне забезпечення

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт керівника

Вибір підручників для здобувачів освіти

Правила поведінки здобувача освіти в закладі

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Положення про академічну доброчесність

Прозорий бюджет

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, півищення кваліфікації здобувачів освіти 

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2023 рік