На черговому засіданні педагогічної ради (протокол №6 від 17.06.2022 року) одним з питань порядку денного було питання щодо вибору єдиної комунікаційної платформи для забезпечення освітнього процесу в умовах надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, карантину, інших обставин, які унеможливлюють відвідування закладу. З даного питання виступила заступник директора ПІНЧУК Л.С., яка запропонувала для організації дистанційного і створення єдиного освітнього електронного середовища використати корпоративну освітню платформу Google Workspace for Education. Зазначено можливості та переваги електронної освітньої платформи «Google Workspace for Education» (G Suite For Education), особливості її застосування в умовах карантину шляхом надання освітніх послуг за допомогою технологій дистанційного навчання. Google Workspace – це проста й зручна платформа для роботи, усі сервіси якої інтегровано між собою. Вона заощаджує час і допомагає навчатися/працювати продуктивніше.

Педагогічна рада вирішила, що у випадку виникнення потреби організації освітнього процесу за допомогою технологій змішаного та дистанційного навчання під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, карантину, інших обставин, які об’єктивно унеможливлюють відвідування закладу освіти з 01.09.2022  року використовувати  освітню платформу «Google Workspace».

Також педагогічною радою було ухвалено Алгоритм дій педагогічних працівників та закладу освіти у разі організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного або змішаного навчання.

Алгоритм дій педагогічних працівників та закладу освіти у разі організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного або змішаного навчання

Педагогічні працівники:

 • Використовують технології дистанційного або змішаного навчання через онлайн-сервіс Google Workspace for Education.
 • Проводять всі заняття згідно календарно-тематичного планування. За потреби вносять зміни до календарно-тематичного планування.
 • Виконують освітню програму для досягнення учнями передбачених результатів навчання, тобто викладають обсяг та зміст навчального матеріалу, завдання на його закріплення, перевіряють й оцінюють їх та надають відгуки на виконані завдання через освітню платформу Google Workspace for Education, а за бажанням і через інші комунікаційні онлайн-сервіси та інструменти, не зловживаючи кількістю таких інструментів.
 • Здійснюють організацію освітнього процесу під час дистанційного навчання у межах свого робочого часу, згідно розкладу занять. Тобто вчителі під час своїх уроків перебувають в онлайн-режимі. У цей час учні, які потребують консультацій, можуть цими послугами скористатися, зв’язавшись із педагогом через додаток «Клас» або через інший сервіс комунікації.
 • Самостійно визначають режим проведення занять (синхронний або асинхронний), при цьому не менше 30% навчального часу повинно організовуватись у синхронному режимі. Якщо учень з поважних причин не може взяти участь у синхронному режимі, необхідно забезпечити використання інших засобів комунікації (телефонний, поштовий зв’язок тощо).
 • Можуть працювати індивідуально з тими дітьми, які цього потребують.
 • Здійснюють оцінювання результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання та з дотриманням норм академічної доброчесності.
 • Якщо учні мають медичні протипоказання до занять із комп’ютерною технікою забезпечують використання інших засобів комунікації (телефонний, поштовий зв’язок тощо).
 • Здійснюють дистанційне навчання осіб з особливими освітніми потребами за участі асистента вчителя, з урахуванням індивідуальної програми розвитку. Таке навчання може передбачати залучення допоміжних технологій.
 • Відмітка про відсутність учня робиться лише при синхронному режимі.
 • Співпрацюють з усіма учасниками освітнього процесу.
 • Слідкують за належним веденням шкільної документації, вчасними записами.
 • Підвищують свою кваліфікацію щодо використання цифових технологій в освітньому процесі.
 • Після закінчення карантинних обмежень проводять моніторинг засвоєння навчального матеріалу, за потреби організовують коригувальне навчання.

Здобувачі освіти:

 • Для взаємодії та комунікації під час освітнього процесу використовують електронну освітню платформу Google Workspace for Education, зокрема додаток «Клас» , а також інші комунікаційні онлайн-сервіси та інструменти.
 • Здійснюють регулярну та змістовну взаємодію з педагогічними працівниками в синхронному або асинхронному режимі відповідно до розкладу занять з метою виконання освітньої програми для досягнення передбачених навчальними програмами результатів навчання.
 • Опрацьовують зміст навчального матеріалу, виконують домашні завдання, тренувальні вправи, завдання творчого характеру, проводять навчально–дослідницьку роботу.
 • Беруть участь у підсумкових роботах, тестуваннях тощо.
 • Опрацьовують рекомендації щодо виконаних завданнь, надані вчителями.
 • Дотримуються принципів академічної доброчесності.
 • Для учнів, які не мають можливості здійснювати освітню діяльність з використанням синхронного чи асинхронного режимів з поважних причин (стан здоров’я, відсутність технічних засобів навчання, відсутність доступу або обмежений доступ до мережі Інтернет, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо) заклад освіти забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних таким учням (телефонний, поштовий зв’язок тощо).

Батьки:

 • Сприяють виконанню дитиною освітньої програми, навчальних програм з окремих предметів.
 • Дбають про психічне і фізичне здоров’я дітей, формують у них навички здорового способу життя.
 • Сприяють дотриманню дітьми академічної доброчесності в освітньому процесі.
 • Якщо батьки під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання не виконують свої обов’язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти інформує про це відповідну службу у справах дітей.

 

Адміністрація школи:

 • Вивчає нормативно-правову базу з організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин.
 • Проводить моніторинг забезпеченості та наявності умов для дистанційного навчання в учнів закладу освіти, в тому числі через класних керівників.
 • Вивчає стан забезпечення та, в разі необхідності, надає в користування педагогам комп’ютерну техніку закладу.
 • Проводить моніторинг дистанційних платформ і цифрових сервісів та затверджує ті, які найбільше підходитимуть учням і педагогам для організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин з урахуванням особливостей освітнього процесу закладу освіти.
 • Проводить роботу щодо внесення змін у календарно-тематичне планування учителів з метою інтеграції та ущільнення навчального матеріалу із затвердженням цих змін.
 • Затверджує оновлені розклади уроків і навчальних занять, груп продовженого дня, корекційно-розвиткових занять тощо.
 • Забезпечує функціонування і оновлення сайту закладу освіти.
 • Розробляє та доводить до відома працівників порядок обліку робочого часу та вимоги щодо ведення необхідної документації.
 • Затверджує режим роботи педагогічних працівників в умовах дистанційного навчання.
 • Проводить онлайн-наради, семінари, вебінари, консультації, відеоконференції з педагогічними працівниками.
 • Здійснює комунікацію з педагогічним колективом через інші комунікативні сервіси (месенджери, соціальні мережі, телефонний зв’язок, тощо).
 • Проводить моніторинг і контроль за здійсненням освітнього процесу з використанням технологій дистанційної освіти шляхом долучення до віртуальних класів у середовищі Google Workspace for Education відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
 • Розробляє заходи щодо забезпечення різних форм зв’язку з батьками.
 • Забезпечує організаційну та методичну підтримку педагогічних працівників для реалізації освітнього процесу.

Педагогічна рада вирішила, що у випадку виникнення необхідності організації освітнього процесу за допомогою технологій змішаного та дистанційного навчання в умовах надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, карантину, інших обставин, які унеможливлюють відвідування закладу освіти, використовувати корпоративну освітню програму Google Workspace for Education. Крім того, було ухвалено Алгоритм дій педагогічних працівників у разі організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного або змішаного навчання.